LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Usvojeni propisi
Poslovni centar - Preporuke za bolje poslovanje. Povećajte zaradu svog poduzeća korištenjem internet usluga. U slučaju da uz izradu internet stranica uzimate i neku drugu poslovnu uslugu, u mogućnosti smo vam odobriti rabat. Izrada internetskih stranica za cvječarnice, stranica za nakladnike, za ribare, internetskih stranica za crkve, internetskih stranica za organizatore turnira, za gradske ustanove, za gradsku upravu i sve druge, bez obzira na njihovu djelatnost, svima su danas neophodne stranice na Internetu.

Ponuda - Usvojeni propisiPRAVILNICI - Pregled od 1990. do 2010. godine

Usvojeni propisi Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoblje kabinske posade zrakoplova
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Regulacija Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za sustav tarifiranja telefonskih centrala
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Osnovna zbirka Pravilnik o kontroli projekata
Narodne novine br.: 7/2000 - (20.01.2000.) - >>
Izabrani djelovi propisa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja
Narodne novine br.: 8/2000 - (21.01.2000.) - >>
Hrvatska Pravilnik o prijavi i načinu utvrđivanja ukupnog dohotka članova kućanstva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu
Narodne novine br.: 8/2000 - (21.01.2000.) - >>
Pravne uredbe Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu
Narodne novine br.: 9/2000 - (25.01.2000.) - >>
Abecedni pregledi Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije
Narodne novine br.: 9/2000 - (25.01.2000.) - >>
Procesno pravo Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje
Narodne novine br.: 9/2000 - (25.01.2000.) - >>
Održavanje pregleda Pravilnik o postupku i kriterijima za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprave društava za osiguranje i društava za reosiguranje
Narodne novine br.: 10/2000 - (27.01.2000.) - >>
Pravna arhiva Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (statusa ovlaštenog aktuara)
Narodne novine br.: 10/2000 - (27.01.2000.) - >>
Pravni projekti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Kopački rit
Narodne novine br.: 11/2000 - (28.01.2000.) - >>
Propisi rječnik Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju očevidnika
Narodne novine br.: 12/2000 - (01.02.2000.) - >>
Važniji pregledi Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. godine
Narodne novine br.: 12/2000 - (01.02.2000.) - >>
Verifikacija zakona Pravilnik o pohrani dionica koje se vode u računalnom sustavu Središnje depozitarne agencije za potrebe preuzimanja dioničkih društava
Narodne novine br.: 12/2000 - (01.02.2000.) - >>
Urednički tekst PRAVILNIK O UNUTARNJEM POSLOVANJU U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA
Narodne novine br.: 13/2000 - (02.02.2000.) - >>
Stručna arhiva Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom obliku i sadržaju tromjesečnih financijskih i poslovnih izvješća
Narodne novine br.: 14/2000 - (04.02.2000.) - >>
Europa Pravilnik o kontroli projekata
Narodne novine br.: 89/2000 - (13.09.2000.) - >>
Važniji propisi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
Narodne novine br.: 89/2000 - (13.09.2000.) - >>
Zakoni na webu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjaka
Narodne novine br.: 16/2000 - (08.02.2000.) - >>
Ustavni sud Pravilnik o letenju zrakoplova
Narodne novine br.: 17/2000 - (09.02.2000.) - >>

Početak liste | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj liste |
Pregled po godinama / Drugi propisi

NASLOVNA STRANICA - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA