PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1998-01-9-123 NN 9/1998

• 1. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1996. i mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. siječnja 1997. do 30. studenog 1997. ili poslije tog dana ali ne kasnije od 31. prosinca 1997. i usklađene su od 1. lipnja 1997. za 3,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 76/97.), i od 1. srpnja 1997. za 0,4% prema Odluci o usklađenju mirovina od 1. srpnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 114/97) usklađuju se od 1. prosinca 1997. za 4,4%.


Propis NN 9/1998

• 2. Osnovica za usklađivanje mirovina, prema točki 1. ove odluke, uzima se mirovina koja je korisniku temelj za isplatu na dan 1. prosinca 1997. ili na dan ostvarivanja prava, ako je pravo ostvareno nakon toga dana.


Propis NN 9/1998

• 3. Mirovine korisnika mirovina iz točke 1. ove odluke koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. prosinca 1997. ili poslije toga dana i koje nisu povećane za 3,3% i za 0,4% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 8,276%.


Propis NN 9/1998

• 4. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. prosinca 1997. iznosi 3.944,33 kn.


Propis NN 9/1998
• 5. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Propis NN 9/1998
• 6. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1997.

Propis NN 9/1998 • Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 3. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj, 8. prosinca 1997. donosi
Propis NN 9/1998 • O GRANIČNOJ SVOTI NAJNIŽEG MIROVINSKOG PRIMANJA OD 1. PROSINCA 1997.
Propis NN 9/1998 • 1. Granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1997. iznosi 892,61 kunu.
Propis NN 9/1998 • 2. Granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, ostvarenu prema Zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", br. 41/68. i 20/70.) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena na području Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/73.), od 1. prosinca 1997. iznosi 906,90 kuna.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 9/1998 • 3. Prema graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja iz toč. 1. i 2. ove odluke, odredit će se nova svota zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
Propis NN 9/1998 • 4. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1997.
Propis NN 9/1998 • Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 3. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj, 8. prosinca 1997. donosi
Propis NN 9/1998 • 1. Minimalna mirovina od 1. prosinca 1997. iznosi 1.211,18 kuna.
Propis NN 9/1998 • 2. Nova svota minimalne mirovine odredit će se svim korisnicima minimalne mirovine po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
Propis NN 9/1998 • 3. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1997.
Propis NN 9/1998 • Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97), članka 3. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1997. donosi
Propis NN 9/1998 • 1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene 1. siječnja 1997. ili nakon toga dana, a najkasnije do 31. prosinca 1997. određene od osnovice koja iznosi 285,00 kuna, i povećane od 1. lipnja 1997. za 3,3% prema Odluci o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. ("Narodne novine", broj 76/97) i povećane od 1. srpnja 1997. za 0,4% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. ("Narodne novine", broj 114/97) povećavaju se od 1. prosinca 1997. za 4,4%.
Propis NN 9/1998 • 2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje, ostvarene 1. prosinca 1997. ili poslije toga dana i koje nisu povećane za 3,3% i za 0,4% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 8,276%.
Propis NN 9/1998 • 3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 1. ove odluke, služi svota novčane naknade koja je korisniku temelj za isplatu na dan 1. prosinca 1997., a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 2. ove odluke, služi svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja, od 1. siječnja 1997., iznosi 285,00 kuna.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 68/98, Broj 18/09, Broj 77/01, Broj 115/07, Broj 63/08, Broj 26/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled