PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1998-01-9-126 NN 9/1998

• 4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.


Propis NN 9/1998

• 5. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1997.


Propis NN 9/1998

• Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 2., 3. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1997. donosi


Propis NN 9/1998

• O USKLA?IVANJU DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU OD 1. PROSINCA 1997.


Propis NN 9/1998
• 1. Puna svota doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997. iznosi 440,25 kuna.

Propis NN 9/1998
• 2. Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997. iznosi 331,80 kuna.

Propis NN 9/1998 • 3. Slijepom korisniku obiteljske mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.
Propis NN 9/1998 • 4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te korisnika invalidske ili starosne mirovine, koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997. iznosi 550,92 kune.
Propis NN 9/1998 • 5. U skladu s odredbama iz toč. 1. do 4. ove odluke, odredit će se, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pripadajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. prosinca 1997. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.
Propis NN 9/1998 • 6. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1997.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 9/1998 • Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97), članka 3. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1997. donosi
Propis NN 9/1998 • O USKLA?IVANJU MIROVINA, DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU I NOVČANIH NAKNADA ZA TJELESNO OŠTEĆENJE OD 1. PROSINCA 1997.
Propis NN 9/1998 • 1. Mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 2. i 4. Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA ("Narodne novine", broj 96/93.), koje su povećane od 1. lipnja 1997. za 3,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina i doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. ("Narodne novine", broj 76/97.) i za 0,4% od 1. srpnja 1997. prema Odluci o usklađivanju mirovina i doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. ("Narodne novine", broj 114/97.) povećavaju se od 1. prosinca 1997. za 4,4%.
Propis NN 9/1998 • 2. Mirovine usklađene prema točki 1. ove odluke ne mogu iznositi više od 3.944,33 kune niti manje od 892,61 kunu.
Propis NN 9/1998 • 3. Doplatak za pomoć i njegu i novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađene prema ovoj odluci, isplaćivat će se od 1. prosinca 1997. najviše u svoti koja od 1. prosinca 1997. pripadaju korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskoga i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.
Propis NN 9/1998 • 4. Kao osnovica za povećanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci, uzima se svota koja je korisnicima temelj za isplatu na dan 1. prosinca 1997.
Propis NN 9/1998 • 5. Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
Propis NN 9/1998 • 6. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1997.
Propis NN 9/1998 • Na temelju čl. 117. i 196. st. 5. i 6. Zakona o mirovinskm i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94), i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 15. siječnja 1998. donosi
Propis NN 9/1998 • O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSOBE KOJE OSOBNIM RADOM, SAMOSTALNO, U OBLIKU ZANIMANJA OBAVLJAJU PROFESIONALNU DJELATNOST I ZA OSIGURANIKE-VRHUNSKE ŠPORTAŠE KOJI AMATERSKI OBAVLJAJU ŠPORTSKU DJELATNOST
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 9/01, Broj 149/05, Broj 41/07, Broj 75/09, Broj 137/08, Broj 68/91


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled