PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1998-01-9-129 NN 9/1998

• Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost, kao i vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost, a obvezno su osigurani prema odredbama članka 20. st. 2. i 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, određuju se prema stupnju stručne spreme i dužini ukupnog mirovinskog staža osiguranika i to:


Propis NN 9/1998

• a) za članove Zajednice umjetnika Hrvatske koji imaju stručnu spremu sedmoga ili osmoga stupnja,


Propis NN 9/1998

• c) za samostalne filmske radnike i za glazbene odnosno estradne radnike koje je strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada razvrstala u zvanja za koja se traži stručna sprema sedmoga ili osmoga stupnja,


Propis NN 9/1998

• h) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema):


Propis NN 9/1998
• a) za članove Zajednice umjetnika Hrvatske koji imaju stručnu spremu petoga ili šestoga stupnja,

Propis NN 9/1998
• b) za samostalne filmske radnike koje je strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada razvrstala u zvanja za koja se traži stručna sprema petoga ili šestoga stupnja,

Propis NN 9/1998 • d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema ili sprema visokokvalificiranog radnika):
Propis NN 9/1998 • a) za članove Zajednice umjetnika Hrvatske koji imaju stručnu spremu trećega ili četvrtoga stupnja,
Propis NN 9/1998 • b) za samostalne filmske radnike i za glazbene odnosno estradne radnike koje je strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada razvrstala u zvanja za koja se traži stručna sprema trećega ili četvrtoga stupnja,
Propis NN 9/1998 • c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovna sredstva,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 9/1998 • f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika):
Propis NN 9/1998 • a) za članove Zajednice umjetnika Hrvatske koji imaju stručnu spremu prvoga ili drugoga stupnja,
Propis NN 9/1998 • b) za glazbenike, odnosno estradne radnike iz članka 1. točke 3. pod b) za vrijeme trajanja pripravničkog staža najviše do jedne godine,
Propis NN 9/1998 • e) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. mala ribarska sredstva,
Propis NN 9/1998 • f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika):
Propis NN 9/1998 • Ako tijekom osiguranja nastane promjena u dužini mirovinskog staža ili u stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvoga dana idućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.
Propis NN 9/1998 • Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema odredbama članka 1. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru, bez obzira na dužinu mirovinskoga staža i to:
Propis NN 9/1998 • - osiguraniku iz članka 1. točke 1. ove odluke u svoti od 10.839,00 kn
Propis NN 9/1998 • - osiguraniku iz članka 1. točke 2. ove odluke u svoti od 10.358,00 kn
Propis NN 9/1998 • - osiguraniku iz članka 1. točke 3. ove odluke u svoti od 7.888,00 kn
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 110/03, Broj 139/05, Broj 65/05, Broj 42/96, Broj 40/99, Broj 154/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled